Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
panel
Email Drukuj PDF

 

Oświęcim, 29 stycznia .2018 roku

 

 

Oświadczenie Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich

 

 

Wystąpienie ambasador Izraela p. Anny Azari podczas tegorocznych obchodów 73. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i słowa premiera Izraela Beniamina Netanyahu
na Twitterze: „Nowe prawo jest absurdalne", „Nie można zmieniać historii i negować holocaustu”
- jako krewni ofiar KL Auschwitz oraz spadkobiercy testamentu pamięci, a nierzadko ich bohaterstwa i heroizmu - oceniamy jako nieuprawioną i skandaliczną próbę zablokowania suwerennych działań Polski na rzecz obrony dobrego imienia Państwa Polskiego i Polaków. Według słów pani ambasador, nowelizacja ustawy o IPN zakładająca sankcje prawne za posługiwanie się określeniem polskie obozy koncentracyjne, wywołała dużo emocji w Izraelu, gdzie została potraktowana jako możliwość karania świadectw ocalałych z Zagłady i uniemożliwienie mówienia prawdy o Holokauście!

 

 

Z kolei komentarz posła do Knesetu i byłego ministra finansów Yuri Lapida, który stwierdził, że „setki tysięcy Żydów zostało zamordowanych przez Polaków, nawet zanim zobaczyli niemieckiego żołnierza” oraz że "nie potrzebuje pouczeń, bo jego babcia została zamordowana przez Polaków i Niemców" - w reakcji na wpis polskiej ambasady w Izraelu zauważającej, że celem ustawy „nie jest wybielanie przeszłości, ale ochrona prawdy przed takimi oszczerstwami” - w naszym odczuciu powinien się spotkać ze zdecydowanymi działaniami dyplomatycznymi nakierowanymi na żądanie wycofania się z tych kłamliwych i nie mających wiele wspólnego z faktami historycznymi stwierdzeń, przeproszenia Polski i Polaków, a w przypadku odmowy uznania go za persona non grata. Jako krewny ofiary niemieckiego terroru czy polskich szmalcowników, może liczyć na nasze współczucie, ale uogólnienie marginesu i zrzucenie współsprawstwa na Polaków i Polskę spotkać się powinno ze zdecydowaną reakcją sprzeciwu każdego uczciwego i porządnego człowieka. Takie postawy nie pomagają, a wręcz przeciwnie budują nikomu niepotrzebne bariery pomiędzy narodami. Należy postawić pytanie, czy p. Yuri Lapid chciałby, by za oprawców pochodzenia żydowskiego okresu stalinizmu - obarczano winą wszystkich Żydów i Państwo Izrael? Żydzi i Polacy zarówno w okresie II wojny światowej, jak i w KL Auschwitz ponieśli największe ofiary. Cześć ich Pamięci!

 

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za godny, zdecydowany i jednoznaczny w swej wymowie wpis w kontekście tych haniebnych wypowiedzi.

Na szczęście nie uczestniczyliśmy w obchodach (od 2008 roku tj. w okresie kierowania Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau przez dyrektora P.M.A. Cywińskiego - nie jesteśmy na obchody zapraszani), gdyż słowa Pani Ambasador winny spotkać się z reakcją sienkiewiczowskiego Zagłoby Hańba, hańba, po trzykroć hańba! A przecież teren byłego obozu koncentracyjnego należy za wszelką cenę chronić przed prowokacjami i skandalami.

 

W zakresie dbania o pamięć polskiej martyrologii, popularyzacji i edukacji historycznej jest wiele do zrobienia. W latach 1998 – 2016 ChSRO jako główny organizator rocznicowych uroczystości 14. czerwca 1940 roku deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - pomimo trudnego do podważenia dorobku i efektów pracy społecznej - od początku i w różnych okresach, z różną intensywnością, spotykało się z obojętnością czy ostrożnością polskich elit politycznych, decydentów i środowisk opiniotwórczych. Dopóki na dziedzińcu Bloku 11 byli z nami nasi krewni, przyjaciele - byli więźniowie KL Auschwitz, gospodarz tego miejsca zmuszony był nas tolerować. Podjęta taktyka zamykania przed nami drzwi różnych instytucji współpracujących, budowania ostracyzmu, tworzenie nieuzasadnionych rygorów organizacyjnych (pod koniec 2015 roku zmieniono w tym zakresie zapisy ustawy), aż wreszcie przejęcie obchodów w 2017 roku jak na razie wydaje się dla naszych oponentów zwycięska. Wobec zamieszania medialnego wynikającego z organizacji dwóch obchodów następujących bezpośrednio po sobie ChSRO zawiesiło organizowanie obchodów rocznicowych 14 czerwca.. Zlekceważono testament byłych więźniów odnośnie sposobu przeprowadzenia obchodów. Pomimo nie podejmowania z ChSRO merytorycznych rozmów w tym zakresie – okazuje się, że nasze sztandarowe postulowane projekty zaczęto realizować. Przypomnijmy choćby projekt utworzenia w dawnym budynku Lagerhaus miejsca pamięci (muzeum) poświęconego pomocy więźniom niesionej zza drutów przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Dbanie o pamięć o polskich losach, edukowanie oraz popularyzacja tej tematyki w Polsce i na świecie wymaga dalszego wysiłku społecznego, a przede wszystkim pomocy i mądrej koordynacji przez państwo polskie.

Dotychczasowa polityka i pseudodyplomacja ostatnich 27 lat nakazująca zachowanie daleko idącej ostrożności, kosztem ewidentnych faktów historycznych okazała się nie skuteczna, a czarna wizja przepowiadana przez byłych więźniów, utrwalania się w powszechnej świadomości współczesnego świata, narracji historycznej mówiącej, że to w zasadzie Polacy winni za Holocaust przynosi efekty. Miejmy nadzieję, że jest możliwe odwrócenie tego trendu..

Tym wszystkim, co tak chętnie zabierają głos w dyskusjach, forsując różne strategie obrony dobrego imienia Polski, zadajmy choćby takie pytania:

  • czy i ile razy uczestniczył w obchodach 14. czerwca, których – nie zapominając o żadnych ofiarach: Żydach, Romach, jeńcach sowieckich i innych - głównym celem było dawanie świadectwa, w szczególności o 150 tysiącach deportowanych Polaków, w tym 75 tysięcy zamordowanych. 14 czerwca 1940 roku wskazuje na powstanie i ewolucję obozu, który w okresie pierwszych dwóch lat był miejscem deportacji w głównej mierze polskiej ludności, inteligencji, młodzieży, harcerzy i członków organizacji konspiracyjnych,

  • czy w dniu 27.01.2018 roku o godz. 16 był razem z polskimi byłymi więźniami pod Ścianą Śmierci – oddając hołd i dając świadectwo ofiar Polek i Polaków podczas obchodów, które dla świata kojarzone są z Holocaustem Żydów. Pod Ścianą Śmierci zginęło około 5 tysięcy ludzi, których zdecydowaną większość stanowili Polacy.

  • Którzy z polityków wsparli lub choćby odpowiedzieli na ponawiane inicjatywy ChSRO mające na celu przywrócenie pierwotnie sformułowanej nazwy narodowego dnia pamięci jako NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLSKICH OFIAR NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH. W dotychczasowym brzmieniu brakuje Polskich. Losu naszej inicjatywy w tej sprawie z 2017 roku nie znamy!

 

Apelujemy do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby nie marnowano wysiłków różnych społeczników, w tym Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. Postulujemy, aby powołał podległą mu instytucjonalnie Radę Społeczną, której celem byłoby zgłaszanie i opiniowanie różnych inicjatyw społecznych i instytucji państwowych (w tym np. takich jak projekt nowelizacji ustawy o IPN) na rzecz dokumentowania, edukowania i popularyzowania pamięci historycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej martyrologii (w załączeniu informacja o dorobku ChSRO)

 

 

Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich

 

 

 

 

15 grudnia 2017 roku

odszedł nasz przyjaciel, członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich - Kazimierz Piechowski, były więzień KL Auschwitz nr obozowy 918, żołnierz Armii Krajowej, więzień okresu stalinowskiego.  Uczestnik bohaterskiej i brawurowej ucieczki z KL Auschwitz. Cześć Jego Pamięci!

 

4 czerwca Anno Domini 2017

19 - letnie starania, aby obchody związane z 14 czerwca 1940r. deportacją pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz i Narodowym Dniem Pamięci ... przyniosly jak na razie ten skutek, że dyrektor muzeum PMAiB P.M.A. Cywiński w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego oraz polskiego rządu został zmuszony do ich organizowania.

Jest to sukces przede wszystkim więźniów i ich rodzin skupionych wokół Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich (ChSRO), którzy przez te wszystkie lata nie bacząc na podeszły wiek oraz opór i wrogość różnego rodzaju establishmentu politycznego i środowiskowego, trwali przy tym niezwykle ważnym projekcie, nie tylko ze względu na świadomość przyszłych pokoleń i pamięć o polskiej martyrologii, lecz także dla walki o dobre imię Polski i Polaków, tak często świadomie szkalowanych w różnego rodzaju mediach na świecie.

Niestety obecnie rządzący nie zaprosili do współorganizacji ChSRO!

 

Tymczasem decydenci przejęli kolejny projekt ChSRO utworzenia w historycznym budynku "Lagerhaus" muzeum poświęconego pomocy więźniom obozu niesionej "zza drutów" przez mieszkańcow Oświęcimia, przemianując go na "Sprawiedliwi spod Auschwitz". 12 lat starań ChSRO o budynek, dawane przez wojewodów promesy w obecności byłych więźniów, nie miały żadnego znaczenia, aby ponownie wykluczyć ChSRO z tego projektu, dla którego znalazło się finansowanie oraz znalezieni zostali administratorzy. No cóż, kto silnemu zabroni. Szacunek dla pracy społecznej i Polskę obywatelską można jak widać rozumieć w różny sposób, a co gorsza realizować.

 

Czas dla języka i hymnu polskiego pod Ścianą Śmierci, zgodnie z wolą dyrektora Cywińskiego, a wbrew tradycji datującej się od pierwszego nabożeństwa 1945 roku i kontynuowanej przez ChSRO w latach 1999 – 2015, a co najważniejsze wbrew woli zdecydowanej większości byłych więźniów, jak na razie skończył się. Wprowadzona "strefa ciszy" triumfuje!

 

27 kwietnia br. ChSRO wystąpilo do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego o podjęcie inicjatywy doprowadzenia do zmiany nazwy dnia 14 czerwca na Narodowy Dzień Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. W tej sprawie wystąpiliśmy o wsparcie również do Prezydenta RP. Andrzeja Dudy. Niestety, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi! Pismo do Marszalka otrzymały do wiadomości kluby i koła poselskie. Tylko klub Kukiz 15' zwrócił się do nas inicjatywą złożenia projektu uchwały w tej sprawie.

Delegacja ChSRO w dniu 14 czerwca o godz. 9 złoży kwiaty pod Ścianą Śmierci.

 

W załączeniu:

pisma do Marszałka i Prezydenta, harmonogram działań na rzecz "Lagerhaus" oraz prawne aspekty związane z ustanowieniem przez dyrektora muzeum "strefy ciszy" przedstawione przez ChS ministrowi Jarosławowi Selinowi

 

 

Pismo do Minstra Kultury ws pozwolenia str. 1

Pismo do Minstra Kultury ws pozwolenia str. 2

Pismo ChSRO do Prezydenta RP z 27.04.2017

Pismo do Marszalka Sejmu z 27.04.2017

Haronogram działań ws. Lagerhaus na bazie pisma do wojewody 01.03.2016

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.